Kogu see protsess on kaasa toonud nii palju teadmisi, mõistmist, armastust, rõõmu ja nii suurt ülendatust.

Mina olen saanud väga palju kindlust juurde olla see, kes ma olen ja aina edasi areneda. Ning

võib-olla ka kutsumuse aidata teistel end leida ja ühenduda Loojaga iseendas.